DT Nordic No. 4, 2016

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirutgaver er eksakte digitale kopier av DTI-trykte publikasjoner. Leserne kan søke og navigere gjennom e-papiret, samt laste ned og skrive ut sider for å lese offline. For å fremme bred spredning til vårt internasjonale lesertall er tilgang til de fleste e-aviser gratis.

DT Nordic No. 4, 2016

Siste nummer

DT Nordic No. 4, 2016

Nordic News / World News / “Dentists can have much better conversations with patients” / Going green: The bottom-line benefi ts of green dental offi ce design / Digitally designed - meticulously implemented / “In the not-so-distant-future - half of all treatments will be done with aligners” / The mock-up: A clinician’s everyday tool for aesthetic dentistry / today Swedental - Stockholm - 16–18 November 2016 /

advertisement
advertisement