DT Nordic No. 3, 2016

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirutgaver er eksakte digitale kopier av DTI-trykte publikasjoner. Leserne kan søke og navigere gjennom e-papiret, samt laste ned og skrive ut sider for å lese offline. For å fremme bred spredning til vårt internasjonale lesertall er tilgang til de fleste e-aviser gratis.

DT Nordic No. 3, 2016

Siste nummer

DT Nordic No. 3, 2016

Nordic News / World News / Business / Interview with Dr Claudio Pinheiro Fernandes - Brazil: “ Going green is our business - not somebody else’s - but everybody’s responsibility” / Improving patient experience in daily dental practice / Evaluating the cariogenicity of food ingredients / Possibilities and risks of digital techniques in implant dentistry / Minimally invasive veneer restoration with a ceramic-based restorative material /

advertisement
advertisement