DT Nordic No. 1, 2016

Search Dental Tribune

E-papers

E-papirutgaver er eksakte digitale kopier av DTI-trykte publikasjoner. Leserne kan søke og navigere gjennom e-papiret, samt laste ned og skrive ut sider for å lese offline. For å fremme bred spredning til vårt internasjonale lesertall er tilgang til de fleste e-aviser gratis.

DT Nordic No. 1, 2016

Siste nummer

DT Nordic No. 1, 2016

Many root fillings of poor quality / Nordic News / Interview: “Prognosis is more important than a single technique” / Business / Intra-oral and peri-oral electronic devices / Utilising smile design software and CAD/CAM for creating a mock-up and final restorations / Posterior restoration with a new nano-hybrid ORMOCER composite / today SCANDEFA Copenhagen 2016 /

advertisement
advertisement